[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ต่างๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/พ.ค./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมพอ จำนวน 26 รายการ ( 7 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  วัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน 163/1 ถ.กระบี่  ต..ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,317 บาท (ห

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ปีงบประมาร ๒๕๖๓ ( 13 / )
    

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ค./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาสผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) ( 20 / )
    

โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส ๒๐๑๒ จำกัด   68/3  ถ.ฤกษ์เกษม ต.ปากน้ำ อ.เมือง    จ.กระบี่ 81110   โดยเสนอราคา เป็นเงิน 13,500 บาท   (หนึ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ค./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทยืและวัสดุสำนักงาน ( 18 / )
    

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการจัดทำป้ายไวนิล จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ และป้ายประชาสัมพันธ์ ( 29 / )
    

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/เม.ย./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมพอ จำนวน 1 รายการ ( 49 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารให้บริการผู้ป่วย ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 x 14.30 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชนะได้แก่ นายสาคร พลนิกร ที่อยู่ 50/7 หมู่ 6 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยเบิกจ่ายจากงบค่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการโคโรน่าไวรัส 2019 ( 43 / )
    

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/เม.ย./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ( 41 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง  จำนวน ๑ งาน   ผู้ได้รับการคัดเลือด ได้แก่ นายพีรพงค์ นพรัตน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารผู้มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ( 59 / )
    

ประกาศผู้ชนะราคา โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง จำนวน  ๑ งาน ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ นายทวีศักดิ์  เพ็ชรรักษ์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มี.ค./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว ( 53 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>