[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ต่างๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
11/ต.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ ( 5 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 1 รายการผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทดาต้าโอเอ เซอร์วิส 2012 จำกัด


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รพ.สต.บ้านนาเหนือ ( 10 / )
    

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รพ.สต.บ้านนาเหนือ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก ( 13 / )
    

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ รพสต.บ้านหนองหลุมพอ ( 10 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางกอมารี่ย๊ะ เฉี่ยหม่อง ร้าน VB .Net 30/48 ตำบลคลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพสต.บ้านหนองหลุมพอ ( 9 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ร้านไอซัพพลาย 10/8 ถนนรอดบุญ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและแบบฟอร์มสรุปผลและให้สุขศึกษารายบุลคลตามโครงการ ( 7 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและแบบฟอร์มสรุปผลและให้สุขศึกษารายบุคคลตามโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5737.50


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ส.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านกลาง ( 49 / )
    

              
              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ส.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านกลาง ( 56 / )
    

ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รพ.สต.บ้านกลาง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ก.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ( 59 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมพอ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 67 / )
    

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>