[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ต่างๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/ก.พ./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว ( 8 / )
    

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาสเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพ่นควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉพาะราย รพ.สต บ้านหนองหลุมพอ จำนวน 1 รายการ ( 10 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพ่นควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉพาะราย จ้างเหมาพ่นเคมีควบคุมยุงลายตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในรัศมี 100 เมตร โดยพ่น 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 7 วัน (จำนวน 7 หลังคาเรือน) ผู้ป่วยชื่อนายด้าโหด สิเด็น อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 87/5 หม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.พ./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รพ.สต.บ้านกลาง ( 9 / )
    

              
              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2563 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)จำนวน 1 รายการ ( 13 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัทดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/ต.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมพอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 ( 52 / )
    

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมพอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ต.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ ( 41 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์)รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 1 รายการผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทดาต้าโอเอ เซอร์วิส 2012 จำกัด


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ รพสต.บ้านหนองหลุมพอ ( 48 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางกอมารี่ย๊ะ เฉี่ยหม่อง ร้าน VB .Net 30/48 ตำบลคลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพสต.บ้านหนองหลุมพอ ( 49 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ร้านไอซัพพลาย 10/8 ถนนรอดบุญ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและแบบฟอร์มสรุปผลและให้สุขศึกษารายบุลคลตามโครงการ ( 52 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและแบบฟอร์มสรุปผลและให้สุขศึกษารายบุคคลตามโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5737.50


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ส.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.บ้านกลาง ( 84 / )
    

              
              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>