[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ต่างๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
12/ก.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 5 / )
    

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 5 / )
    

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา11 ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุประชุมตามโครงการ รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ ( 5 / )
    

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุประชุมตามโครงการ รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,800 บาท


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและเวชภัณฑ์สมุนไพร รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ ( 6 / )
    

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและเวชภัณฑ์สมุนไพร รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มิ.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นชนิดนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว ( 22 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นชนิดนอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มิ.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว ( 20 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภํณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 บาท


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มิ.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว ( 23 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ รพ.สต.บ้านเขาแก้ว เป็นเงินทั้สิ้น 18,400 บาท


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มิ.ย./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 รายการ รพสต.บ้านหนองหลุมพอ ( 26 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ร้าน ธรัญญา ดีไซน์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รพสต.บ้านหนองหลุมพอ ( 40 / )
    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลฟ์เมดิคอล 584 หมูีที่ 6 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ค./2562 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารบริการและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ( 79 / )
    

               ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ได้มีโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบริการและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาปรับปร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>